– BIO

profilowe_bio

Justyna E. Jędrzejowska – Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w roku 2013 ukończyła wydział grafiki (specjalizacja grafika warsztatowa – serigrafia).
Tematem wokół którego oscyluje twórczość J.Jędrzejowskiej, jest „znaczenie” odnajdywane za pomocą tautologicznej wobec rzeczywistości, banalnej fotografii. Rozumiana ona jako obrazy z pamięci kogoś zupełnie obcego, przedstawiające nieznanych ludzi, nieznane zdarzenia, jest rzeczywistością sprasowaną do 2 wymiarów. Mimo to, posiada moc przywoływania głęboko ukrytych w pamięci doświadczeń. Prace malarskie są próbami zespolenia fotografii z przeprowadzoną na nich złożoną analizą. Mają charakter spojrzenia wewnątrz siebie, skonfrontowanego z okrutną dosłownością wybranych ujęć fotograficznych.

Komentarz autorski
Moje malarstwo, to obrazy zatrzymane w połowie drogi pomiędzy obiektywną rzeczywistością uchwyconą w fotografii, a jej interpretacją. Moment ten uważam za żyzny grunt dla rozwoju materii malarskiej ponieważ jest to etap, w którym obraz oddalił się w od swojego źródła, natomiast nie zostało jeszcze mu nadane nowe subiektywne znaczenie. Ten stan zawieszenia, bycia pomiędzy, paradoksalnie daje malarstwu nowe życie. Dzieje się to na dwóch płaszczyznach:
Poprzez formę, która jest wtedy bardzo zmienna. Równolegle istnieją w niej fragmenty: dosłowne, niedopowiedziane, wyolbrzymione, zapomniane, groteskowe czy impresyjne.
Poprzez nawiązanie kooperacji obserwator – obraz.
Istnieją dwa typy reakcji na moje malarstwo. Odbiorcy próbują odkryć to, od czego oglądany przez nich obraz pochodzi, lub zinterpretować jakie jest jego przesłanie. Wszechobecne niedopowiedzenia, brak wyrazistości, dają wyobraźni duże pole do manewru. W momentach wątpliwości odbiorca nadaje im subiektywne znaczenie. Prowokacja aktywnej obserwacji i myślenia o przedstawianej treści, to istota żywotności obrazu.
Idealnym dziełem malarskim, byłby obraz, który posiadając wszystkie cechy konkretnej sytuacji czy obiektu, będąc przy tym w swej formie realistyczny, zawierałby w sobie nieskończenie wiele ścieżek interpretacyjnych. Jego materia i treść byłyby tak bogato nasączone informacją, że spoglądając na niego każdego kolejnego dnia odkrywałoby się jego nowe aspekty.

Wystawy

2016 r. Katowice, Rondo Sztuki, BŁYSK.

2016 r. Kraków, galeria Grüning, ENDORFINA.

2015 r. Warszawa, wyróżnienie honorowe konkursu im FRANCISZKI EIBISCH.

2014 r. Legnica, RING, wyróżnienie honorowe konkursu PROMOCJE 2014.

2013 r. Witebsk, Muzeum Krajoznawcze, PRINT/SCREEN/PRINT.

2013 r. Mińsk, Muzeum Sztuki Współczesnej, S.C.R.E.E.N .

2013 r. Gdańsk, Zbrojownia Sztuki, NAJLEPSZE DYPLOMY 2013.

2011 r. Kraków, LAMELII, S.C.R.E.E.N.

2014 r. Ostrava, Koridor, SITOTISK/SITODRUK.

Advertisements