Plac wolności|100×120 cm | 2014 r.

“W katedrze (część druga)” | 141×130 cm | 2015 r.